ODSZKODOWANIE-czym w ogóle jest?

Mnogość kolizji oraz wypadków spowodowała konieczność objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (OC) wszystkich kierujących pojazdami. Dzięki temu, na jasno określonych zasadach możemy otrzymać odszkodowanie komunikacyjne w określonych przypadkach. Czym jest odszkodowanie ? Odszkodowanie komunikacyjne jest świadczeniem, które przysługuje osobie poszkodowanej za szkodę osobową lub rzeczową, powstałą na skutek wypadku drogowego lub kolizji drogowej, o ile osoba ta nie jest sprawcą zdarzenia. Jego celem jest finansowa rekompensata i zadośćuczynienie szkody. Kiedy przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy? Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem tego......

Czytaj dalej