Monthly Archives: Czerwiec 2018


Dopłaty do odszkodowań – Wybierz Automobilis - jednego z liderów szkód  rzeczowych

Decydując się na pracę w branży odszkodowawczej warto zwrócić szczególną uwagę na specjalizację, jaką posiada dana firma czy kancelaria. Obecnie bowiem działa przynajmniej kilka firm, które wyspecjalizowały się w wycenie i odkupie szkód rzeczowych. Są to głównie szkody powstałe na skutek wypadków/kolizji z udziałem samochodów i pojazdów, ale również i szkody na budynkach czy też szkody rolne....

Czytaj dalej