ODSZKODOWANIE-czym w ogóle jest?

ODSZKODOWANIE-czym w ogóle jest?
by

Mnogość kolizji oraz wypadków spowodowała konieczność objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (OC) wszystkich kierujących pojazdami. Dzięki temu, na jasno określonych zasadach możemy otrzymać odszkodowanie komunikacyjne w określonych przypadkach.

Czym jest odszkodowanie ?

Odszkodowanie komunikacyjne jest świadczeniem, które przysługuje osobie poszkodowanej za szkodę osobową lub rzeczową, powstałą na skutek wypadku drogowego lub kolizji drogowej, o ile osoba ta nie jest sprawcą zdarzenia. Jego celem jest finansowa rekompensata i zadośćuczynienie szkody.

Kiedy przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem tego pojazdu. Pojęcie szkody jest rozumiane szeroko i obejmuje również zdarzenia powstałe podczas i w związku z:
-wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
-załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,
-zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Istnieje wiele okoliczności przyznania świadczeń. Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje również w przypadku, gdy szkoda zostaje wyrządzona przez ruch zespołu pojazdów mechanicznych takich jak auto z przyczepą. Odszkodowanie będzie przysługiwało z OC pojazdu ciągnącego bądź z OC przyczepy. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje także szkody spowodowane przez ruch pojazdów holowanych. W takiej sytuacji będzie odpowiadał ubezpieczyciel pojazdu holującego.

Kto wypłaca odszkodowania?

Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczenia odszkodowawcze wypłaca zakład ubezpieczeń wówczas, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną pojazdem szkodę.

Dzieje się tak w przypadku:
-utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
-śmierci,
-uszkodzenia ciała,
-rozstroju zdrowia.

Z reguły to zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązki zapłaty sprawcy wypadku. Jednak gdy sprawca nie miał polisy OC lub nie jest znany, należnych roszczeń można dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odszkodowanie wypłaci również UFG, jeżeli ubezpieczyciel ogłasza upadłość. Fundusz przejmuje bowiem odpowiedzialność z tytułu ubezpieczeń OC zawartych w upadłym zakładzie ubezpieczeń.

Komu przysługują odszkodowania komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą. Świadczenie to należy się więc zarówno poszkodowanemu kierowcy, pasażerom (także pasażerom jadącym ze sprawcą wypadku!), pieszym oraz rowerzystom.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z AUTOMOBILIS :
zadzwoń – 533 396 566
napisz – partner@automobilis.pl

Istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego. Wysyłając bezpośrednio wiadomość na adres partner@automobilis.pl lub kontakt z numerem 533 396 566 wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...