RELACJA AGENT – FIRMA CZYLI ZAANGAŻOWANIE PRZEDE WSZYSTKIM !

RELACJA AGENT - FIRMA CZYLI ZAANGAŻOWANIE PRZEDE WSZYSTKIM !
by

Aktualnie na rynku istnieje duża liczba podmiotów świadczących usługi odszkodowawcze. Na przestrzeni lat praca agenta ds. odszkodowań ewoluowała. Najważniejsze stały się jakość, skuteczność oraz dobra współpraca agentów z firmą. Od tych czynników zależy sukces i wysokie zaufanie społeczne do danego podmiotu.

Obecnie agent ds. odszkodowań to, w dużym uproszczeniu, wiarygodny sprzedawca, zaufany partner i fachowy specjalista ds. public relations w jednej osobie, a jeszcze dodatkowo zorientowany w takich dziedzinach, jak finanse, nowoczesne technologie, obsługa baz danych i wielopłaszczyznowa analiza rentowności. Obok tych umiejętności w codziennej pracy agenta ds. odszkodowań liczyło i nadal liczy się przede wszystkim jego duże zaangażowanie. Aktualnie konkretne badania mówią o wpływie zaangażowania pracowników na wyniki pracodawcy. Oznacza to, że inwestycje w kadry, dbałość o kulturę firmy nie tylko budują jej dobry wizerunek, ale i zwiększają zyski. Czy poziom tego zaangażowania przekłada się na wyniki finansowe firm? Z przeprowadzonych analiz wynika, że tam, gdzie odnotowuje się wysoki poziom zaangażowania pracowników, tam rosną wskaźniki biznesowe, natomiast w organizacjach, w których pracownicy są mało zaangażowani, następuje znaczący spadek wyników operacyjnych.
Dodatkowych argumentów na poparcie tezy o wpływie zaangażowania na biznes dostarczają badania prowadzone w Polsce przez firmę HRM Partners. Wynika z nich, że zaangażowani pracownicy osiągają lepsze indywidualne wyniki w pracy i mają znaczący udział w wynikach zespołowych. Są też bardziej zmotywowani nie tylko do wykonywania bieżących zadań, ale także do podejmowania dodatkowego wysiłku i inicjatywy na rzecz pracodawcy oraz – co szczególnie istotne na dzisiejszym rynku pracy – mniej skłonni do odchodzenia z firm. W przypadku agenta sformułowanie „pracować dla firmy” wydaje się bardzo adekwatne, stosowne. Dodatkowo agenci nierzadko wykonują tytaniczną pracę nad sobą, nad swoją samoświadomością, nad aktywnym i efektywnym kształtowaniem swojego profesjonalnego oblicza. Dzięki temu tacy ludzie silnie utożsamiają siebie z firmą, i to niezależnie od jakże dynamicznego charakteru warunków otoczenia. Należy także wspomnieć, że od zaangażowania agenta zależy poziom jego wynagrodzenia oraz tempo samorozwoju.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z AUTOMOBILIS :
zadzwoń –  533 396 566
napisz –  partner@automobilis.pl

Istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego. Wysyłając bezpośrednio wiadomość na adres partner@automobilis.pl lub kontakt z numerem 533 396 566 wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...